Module

Eerste Hulp aan Kinderen

(EHaK)

 Wie kan deze cursus volgen?

 • Iedereen van 15 jaar en ouder kan zich inschrijven voor deze cursus.
  U hoeft niet over specifieke voorkennis te beschikken.
  Misschien werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal,
  op een school, in een vereniging en heeft u veel kinderen om u heen.
 • Bij voldoende resultaat zal uw EHBO-diploma voorzien worden van de aantekening “Eerste hulp aan kinderen” of u krijgt een module verklaring van het oranje kruis.
 • Cursusduur voor beginners zonder EHBO-diploma: 4 lessen van 2,5 uur.
  Cursusduur voor EHBO-gediplomeerden: 2 lessen van 2.5 uur
   
 • Maximum aantal deelnemers: 12

Wat omvat de lesstof van deze cursus?

 • Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals
  • lichaamsbouw
  • gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte 
  • wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
 • U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.
 • U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.
 • Onderwerpen die behandeld worden:
  • Het kind en zijn omgeving
  • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
  • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
  • Kindermishandeling en eerste hulp
  • Stoornissen in het bewustzijn
  • Stoornissen in de ademhaling
  • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
  • Bediening en gebruik AED (nieuw vanaf januari 2010) !!
  • Ernstige bloedingen
  • Uitwendige wonden
  • Brandwonden
  • Ontwrichting en botbreuken
  • Kneuzing en verstuiking
  • Oogletsel
  • Vergiftiging
  • Elektriciteitsongevallen
  • Koudeletsels
  • Warmteletsels
  • Kleine ongevallen
  • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Het lesmateriaal bevat:
  • Lesboek “eerste hulp aan kinderen”,
  • Handout “reanimatie en gebruik AED”,
  • Folder: “Eerste hulp aan kinderen”
  • Folder: “Verbandset particulieren”

Waar en wanneer word deze cursus gegeven? (bij voldoende deelnemers)

 

 • Cursus wordt gegeven in het clubhuis van de EHBO Vereniging of
  (bij voldoende deelnemers) op lokatie bij uw bedrijf of instelling.
    
   
 • De cursus word tweemaal per jaar medio September en Februari gestart,
  maar andere cursusdagen/tijden zijn ook af te stemmen.
 • Voor meer informatie kunt u bericht sturen aan: info@ehbo-spaarnestad.nl
 • of klik op onderstaande link, print het aanmeldingsformulier

                                      en stuur dat ingevuld naar ons toe per mail of post.
  Aanmeldingsformulier Cursussen herhalingslessen EHBO-Vereniging Spaarnestad


EHBO Vereniging Spaarnestad  | Mail ons: info@ehbo-spaarnestad.nl