Assistentie bij evenementen

 

 

De EHBO vereniging Spaarnestad assisteert met eerste hulp tijdens diverse evenementen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Sportevenementen,
 • Muziekevenementen,
 • Kinderspeeldagen,
 • Avondvierdaagse's
 • Braderieen.

Wij kunnen voor de organisatie de nodige hulpverlening bijstand uit handen nemen, en dit wordt door ons dan verzorgd door onze leden die hieraan deelnemen.

Wij hebben wel een aantal voorwaarden, deze staan hieronder beschreven.

 

 1. Indien een organisatie gebruik wenst te maken van onze deelname aan georganiseerde evenementen, dan dient deze organisatie een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het secretariaat van onze vereniging.

 2. Een aanvraag voor het leveren van onze diensten, dient minimaal 2 maanden vooraf ingediend te worden voorafgaand aan de datum dat het beoogde evenement plaats vindt. Indien de aanvraag binnen deze 2 maanden wordt ingediend dan kan de EHBO Vereniging Spaarnestad niet instaan voor het honoreren van de aanvraag.

 3. De EHBO Vereniging Spaarnestad is afhankelijk van de bereidwilligheid van haar vrijwilligers, hierdoor is het mogelijk dat een aanvraag niet gehonoreerd kan worden, indien de EHBO-Vereniging Spaarnestad hiervoor geen hulpverleners kan vinden, ondanks dat de aanvraag minimaal 2 maanden vooraf is ingediend.

 4. Evenementen welke plaatsvinden op doordeweekse dagen tijdens de daguren en evenementen welke in schoolvakanties vallen zijn over het algemeen zéér moeilijk te realiseren voor onze vereniging. Houdt u daar dus rekening mee tijdens de aanvraag dat de kans van honoreren zeer gering is.

 5. Voor deelname aan een evenement stelt de EHBO Vereniging als vereiste dat er minimaal 2 personen worden aangevraagd, elke aanvraag voor 1 EHBO-er bij een evenement zal worden afgewezen. De EHBO Vereniging houdt in haar advies van het minimaal aantal personen rekening met de duur van een evenement. Duurt een evenement maar kort dan zal dit verder geen problemen opleveren, duurt een evenement vrij lang, dan zal de EHBO Vereniging in haar besluit meewegen om de dag op te splitsen in 2 dagdelen, waardoor er ook meer hulpverleners noodzakelijk zijn.

 6. De vereniging brengt als gage voor deelname aan een evenement een bedrag in rekening, berekend per persoon per uur. (prijs op aanvraag)

 7. Gebruikte verbandmiddelen worden doorbelast op basis van nacalculatie.

 8. Voor de totaal kosten voor de deelname aan het evenement zal een rekening naar de organisatie worden gezonden welke onverwijld dient te worden overgemaakt op onze girorekening.

 9. Indien u een aanvraag indient en wij hebben uw betaling van een voorgaand evenement nog niet ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt uw aanvraag vooralsnog niet in behandeling te nemen.

 10. De vereniging behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging de prijzen te veranderen. Dit zullen zij niet doen indien de aanvrager reeds een overeenkomst is aangegaan met onze vereniging omtrent een evenement.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ten alle tijde contact opnemen met onze postcommissaris.

 

Als u een aanvraag wilt indienen dan willen wij het volgende van u weten:

 • Datum en tijdstip van het evenement 
 • De locatie 
 • Wat voor soort evenement (sport kinderen/volwassenen, attracties etc) 
 • Aantal deelnemers en het aantal te verwachten bezoekers of toeschouwers 
 • Of er een EHBO ruimte of passende locatie aanwezig is waar slachtoffers rustig kunnen worden opgevangen. (Dit is geen vereiste.) 
 • Gelegenheid voor plaatsen van de EHBO-ruimte / tent.
 • Wie is de contactpersoon. Naam, telefoonnummer en emailadres. Is de contactpersoon ook aanwezig tijdens het evenement? 
 • Met wie kan de betaling worden geregeld. 

 

 "Op gevaar letten" (voor uzelf en de omstanders)

Dit is een van de 5 punten van de EHBO. 

 

Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om gevaar uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken. Als gemaakt afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voorkomen is immers beter dan genezen. In voorkomende gevallen kunnen wij in overleg met bevoegde instanties besluiten het evenement stop te laten zetten.

 

 

EHBO Vereniging Spaarnestad  | Mail ons: info@ehbo-spaarnestad.nl