Om uw behaalde diploma of certificaat geldig en uw kennis op peil te houden dient u de nodige herhalingslessen hiervoor te halen.

 

Om uw diploma geldig te houden

organiseren wij herhalingslessen

 

 

 

Eerste herhalingsles nieuwe seizoen:

 

Uitgesteld

vanwege Corona

 

Zoals u inmiddels wel weet is de structuur van de herhalingslessen iets gewijzigd ten opzichte van wat u in het verleden gewend bent. Dit alles heeft te maken met het besluit van het Oranje Kruis om samen met het nieuwe EHBO boekje (24e druk) een aantal wijzigingen door te voeren.

 

Competentie; het beheersen van het geheel aan kennis en vaardigheden wat nodig is om op een goede manier eerste hulp te kunnen verlenen, alsmede een correcte benadering van en het omgaan met een slachtoffer.

(Bron: Oranje Kruis)

 

Uw behendigheid als eerstehulpverlener wordt dus getoetst naar aanleiding van een aantal competentieonderdelen. Deze competentieonderdelen staan ook op de achterzijde van uw presentiekaart vermeldt. U dient elk jaar minimaal de lessen waarin de punten 1 t/m 6 worden behandeld te hebben bijgewoond. Elke 2 jaar dient u de lessen waarin de punten 7 t/m 18 worden behandeld te hebben gevolgd. .

 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw competentie, indien u aan het eind van de 2 jaar NIET alle competentie lessen heeft bijgewoond, kan het bestuur overgaan tot het NIET verlengen van uw diploma. U wordt dan volgens de richtlijnen niet competent genoeg geacht.

Elke les vindt er een aanwezigheidsregistratie plaats en aan het eind van deze les zal ook pas uw aanwezigheid worden gestempeld op uw presentiekaart.

 

Om het een en ander voor u overzichtelijk te houden staan hieronder alle competentieonderdelen nog eens weergegeven.

 

1.    Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp

2.    Stoornissen in het bewustzijn.

3.    Stoornissen van de ademhaling.

4.    Stilstand van de bloedsomloop.

5.    Ernstige uitwendige bloedingen.

6.    Shock.

7.    Uitwendige bloedingen.

8.    Brandwonden.

9.    Kneuzingen en verstuiking.

10.  Ontwrichting en botbreuken.

11.  Oogletsels.

12.  Vergiftiging.

13.  Elektriciteitsongevallen.

14.  Letsel door koude.

15.  Letsel door warmte

16.  Vervoer over korte afstand.

17.  Verband- en hulpmiddelen.

18. Het menselijk lichaam.

 

 

 

Tijdens deze lessen wordt niet alleen het geleerde herhaald, maar vaak wordt er iets meer aan toegevoegd. Hierdoor krijgt u een nog beter inzicht in de E.H.B.O., en bent u nog beter geoefend.

 

Kosten lidmaatschap en volgen van de herhalingslessen kost € 50,00 per kalenderjaar.

Klik op onderstaande link, print het aanmeldingsformulier

                                    en stuur dat ingevuld naar ons toe per mail of post.
Aanmeldingsformulier Cursussen herhalingslessen EHBO-Vereniging Spaarnestad

 

EHBO Vereniging Spaarnestad  | Mail ons: info@ehbo-spaarnestad.nl